Lipka

Původní dva druhy české lípy se nám podařilo rozšířit o naši speciálně vyšlechtěnou „Lipku“, která rozjasní váš interiér v každém ročním období.

We have managed to extend the original two species of Czech linden with our specially bred “Lipka”, which will brighten up your interior in every season.

Further Projects