Anarchista

Anarchista je malou vzpourou proti líbivým vázičkám na jídelním stole a ozdobou pánské společnosti.

The Anarchist
The anarchist is a little slap in the face of the pleasant vases which often adorn dinner tables, and is the perfect companion for any bold venture.

Foto Filip Šlapal

Further Projects