Anarchista

Anarchista je malou vzpourou proti líbivým vázičkám na jídelním stole a ozdobou pánské společnosti.

Foto Filip Šlapal

Further Projects