Mr & Mrs Sorry

Mr & Mrs Sorry je univerzální název pro figurky ze stejnojmenné deskové hry. Figurka má několik základních povrchů skla, které ji předurčují k individuální dráze umělce, objevitele severního pólu nebo manuálně pracujícího člověka semletého životními peripetiemi.

Každý může mít doma svůj vlastní originál, a figurku si dotvořit a pojmenovat dle svého uvážení, stavu mysli či koncepce celého interiéru. Tak se zrodili Mr. Dandy, Mr. Amundsen nebo Red Riding Hood. Kdo bude další? Fantazii se meze nekladou!

Mr. & Mrs. Sorry are the universally popular figurines from the board game of the same name. The figurines come in several basic glass surface finishes, which set for them the path of an artist, an explorer of the North Pole or a manually working man ground down by life’s vicissitudes.

Anyone can have their own original at home. They can name it and shape it based on their frame of mind or the overall conception of their interior design. This is how Mr. Dandy, Mr. Amundsen or Little Red Riding Hood were born. Who will come next? Imagination has no limits!

5 základních povrchů skla

5 basic glass surface finishes

  1. Mr. Foggy
  2. Mr. Velvet
  3. Mrs. Snow White
  4. Mr. Oldman
  5. Mr. Amundsen

Foto Andrea Thiel Lhotáková

Further Projects