Hanaki

Hana znamená v Japonštině květina 花 a ki 木 je znak pro strom nebo dřevo. Hanaki lze tedy přeložit jako květy stromu nebo květy z dřeva.

Kolekce Hanaki je volně inspirovaná květy a plody různých druhů stromů. Mohou připomínat semena, která se při podzimních větrech nechávají unášet do širého kraje a dávají tak základ novému životu…

Hana 花 means flower in Japanese and ki 木 is the character for tree or wood. Hanaki can therefore be translated as tree blossoms or wood blossoms.

The Hanaki collection is loosely inspired by the flowers and fruits of different types of trees. They can resemble seeds, which let themselves drift into the countryside in the autumn winds and give rise to new life…

Further Projects