Ovoce Ráje

Kdyby Eva bývala jen chvíli počkala, na příchod světla, viděla by rozdíl mezi jablkem a hruškou, a všechno mohlo být úplně jinak.

Svítidla vznikla ve spolupráci s architektem Rudolfem Netíkem, který je autorem návrhu interiéru. Dvoupodlažní loftový byt v areálu Obecní dvůr na pražském Josefově získal prestižní cenu Interiér roku 2020.

Fruits of Eden
If Eve had just waited a bit longer for the coming daylight, she might have seen the difference between an apple and a pear, and everything may have turned out quite differently.

The lightings were made in collaboration with architect Rudolf Netík, who is also an interior designer: his two-storey loft apartment in the Obecní Dvůr compound in Prague’s Josefov district received the prestigious Interior of the Year 2020 award.

Spolupráce / Teamwork Akad. arch. Rudolf Netík
Foto Filip Šlapal

Further Projects