Patron

Pro poznání života Svatého Václava chybí dostatek spolehlivých dobových pramenů. Nabízíme Vám však alespoň možnost mít ho na blízku, na stole, okně či polici, s květinou nebo bez. Záleží jen na Vás!

Opatrujte dobře svého Patrona, aby Vám to mohl oplácet!

Patron
The life of St. Wenceslas remains hidden in the shadows of time. But we are offering a chance to have him near you none the less – on a window sill, in your cupboard, with or without a flower, it is up to you…

But may you keep your patron well, so that he may repay you in turn!

Foto Filip Šlapal, Andrea Thiel Lhotáková

Further Projects